Bezpečnost potravin

Britské doporučení ke snížení spotřeby červeného masa

Vydáno: 1. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Vědecký výbor pro výživu v UK doporučuje max. 70 g červeného masa týdně kvůli riziku rakoviny. Producenti a zpracovatelé označují argumenty za neprokázané.

Vědecký poradní výbor pro výživu (Scientific Advisory Committee on Nutrition – SACN) ve Velké Británii v nejbližší době vydá závěrečnou zprávu zaměřenou na souvislost mezi spotřebou masa a rizikem vzniku některých typů rakoviny (rakovina tlustého střeva). Přestože důkazy nejsou jednoznačné, SACN doporučuje snížení konzumace červeného masa a masných výrobků tak, aby denní příjem nepřekračoval 70 g, (týdenní max. 500 g). Zpráva varuje, že třetina dospělé populace spadá do rizikové skupiny, protože konzumuje více než 100 g denně.

Zástupci britského masného průmyslu však proti doporučení protestují a odkazují na výsledky jiné studie nedávno vydané Britskou nadací pro výživu (British Nutrition Foundation), podle níž není přesvědčivě prokázána souvislost současné spotřeby masa s rakovinou.

Národní asociace pro hovězí (National Beef Association = NBA) apeluje na vládu, aby neuspěchala příslušná rozhodnutí, protože pokud dojde k rasantnímu zásahu do chovu dobytka a omezení zpracování masa, bude obtížné stav zvrátit, prokáže-li se neoprávněnost takového doporučení. NBA vychází z přesvědčení, že červené maso je významnou složkou zdravé výživy. Za argument proti novému doporučení považují i skutečnost, že spotřeba červeného masa v některých zemích je výrazně vyšší než v UK, a přesto není prokázána souvislost s rakovinou. V Argentině se konzumuje průměrně 70 kg červeného masa na osobu ročně, v UK jen 17 kg.

Vznášejí se pochybnosti o tom, zda dieta posuzovaná ve studii vedené SACN obsahovala dostatek vlákniny, zda nešlo o osoby s nízkou fyzickou aktivitou, s nadváhou nebo osoby s genetickou dispozicí k rakovině tlustého střeva. Také je třeba brát v úvahu úlohu nitrátů a trans-mastných kyselin. Je třeba rozlišovat mezi spotřebou čerstvého masa a zpracovaných výrobků.

EU Food Law, 2010, č. 474, s. 19-20