Bezpečnost potravin

Boj s obezitou: příklady výzkumných projektů EU

Vydáno: 28. 5. 2006
Autor:

Kontakt na 10 projektů podporovaných Evropskou komisí v 5. a 6. rámcovém programu V&V.

V současném světě existují dva zcela opačné hlavní výživové problémy: 600 milionů lidí trpí hladem a současně 310 milionů lidí má problémy s obezitou. Závažným problémem je přibývání obézních dětí. Uvádí se, že v EU-25 je již každé čtvrté dítě obézní. Obezita klade zvýšené požadavky na zdravotní péči. Odhaduje se, že 2–8 % nákladů na zdravotnictví v západních zemích připadá na zdravotní problémy související s obezitou. V EU to představuje 70–130 milionů EUR. Tato alarmující čísla vedla národní vlády a Evropskou komisi k podpoře iniciativ, které by tento trend zvrátily. Jde o dlouhodobý proces, na kterém se musí společně podílet řada sektorů (vlády, zdravotníci, výzkumníci, obchodníci, spotřebitelé, výrobci potravin, sdělovací prostředky).

 

Evropská komise podpořila prostřednictvím 5. a 6. rámcového programu výzkumu a vývoje 10 projektů zaměřujících se na boj s obezitou (viz tabulka) a vynaložila na jejich řešení 61 milionů EUR. Přehled těchto projektů je obsažen v publikaci, kterou v roce 2005 vydala Evropská komise  pod názvem “Boj s obezitou: příklady projektů EU na poli výživy a obezity” (ISBN 92-894-9795-5), viz příloha.

 

Akronym

Popis

Website

NUGENOB

Interakce nutrient–gen při humánní obezitě

www.nugenob.org

NUTRIX

Špatná výživa v počátku života a naprogramování degenerativních onemocnění v dospělosti: experimentální, epidemiologická a preventivní studie

www.nutrix.be

 

LIPGENE

Strava, genomika a metabolický syndrom: integrovaná agro-potravinářská, sociální a ekonomická analýza

www.lipgene.tcd.ie

 

BIOCLA

Výroba mléčných výrobků obohacených CLA přirozenými prostředky

http://www.teagasc.ie/research/dprc/biocla/

 

 

 

Obezita dětí v EU: naprogramování dětské obezity výživou kojenců

www.childhood-obesity.org

 

 

Faktory u zdravého způsobu stravování: úloha sociálních, genetických a vnějších faktorů u zdravého stravování: analýza poruch stravování a obezity provedená na mnoha pracovištích

http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/ka1/volume2/qlk1-2000-00916.htm

 

 

 

Strava a obezita: dietetické a genetické vlivy na náchylnost nebo odolnost vůči hmotnostnímu přírůstku při stravě s vysokým obsahem tuku

www.eurobesity.org

 

EARNEST

Naprogramování počáteční výživou zdraví v dospělosti

http://www.project-earnest.org/

 

HELENA

Zdravý životní styl v Evropě výživou v pubertě

www.helenastudy.com

 

DIOGENES

Strava, obezita a geny

www.diogenes-eu.org

 

Příloha : Boj s obezitou: příklady projektů EU na poli výživy a obezity [pdf ; 1106623 bytů]