Bezpečnost potravin

Boj proti obezitě

Vydáno: 8. 12. 2005
Autor:

Příklady projektů podporovaných Evropskou komisí zaměřujících se na řešení problému obezity.

Pro řadu průmyslových zemí světa je obezita v současné době hlavním zdravotním problémem. Během posledních dekád došlo k alarmujícímu zvýšení počtu osob s nadváhou a obezitou. Podle Evropské asociace pro studium obezity má téměř třetina osob žijících v EU nadváhu a více než jedna osoba z deseti je klinicky obézní. Nejvíce ohroženou skupinou z hlediska nadváhy a obezity jsou děti a mladiství. Odhaduje se, že 14 milionů dětí má nadváhu, z toho 3 miliony je obézních. Každoročně přibývá více než 400 000 nových případů, které se týkají téměř jednoho ze čtyř obyvatel EU-25.

K nejvýznamnějším zdravotním důsledkům obezity a nadváhy patří: diabetes 2. typu, kardiovaskulární onemocnění a hypertenze, respirační choroby (sleep apnoe syndrome, krátkodobé zastavení dýchání ve spánku), některé typy rakoviny, osteoartritida, psychologické problémy a snížené vnímání kvality života. U dětí a dospívajících bylo v posledních letech zaznamenáno dramatické zvýšení výskytu diabetes typu 2. Je to způsobeno převážně tím, že v důsledku malé fyzické aktivity (televize, počítač, hry na videu) narůstají počty dětí s nadváhou a obezitou a k tomu se přidružuje nezdravý způsob stravování.

Odhaduje se, že se v západních zemích vynakládá 2 až 8 % celkových nákladů na zdravotní péči neboli 70–130 milionů EUR v EU na léčbu zdravotních problémů souvisejících s obezitou. Evropská komise proto zvýšila finanční zdroje na aktivity, které mají zvrátit tento trend. Boj s obezitou bude vyžadovat dlouhodobé úsilí v četných sektorech. Vědecký výzkum patří k jednomu z nich.

V 5. a 6. rámcovém programu výzkumu a vývoje v EU (5. RP a 6. RP) je financováno celkem 10 projektů souvisejících s bojem proti obezitě, na které bylo vynaloženo 61 milionů EUR. Přehled těchto projektů je uveden v tabulce.

 

NUGENOB

Interakce nutrientu-genu v obezitě lidí: důsledky pro dietetická doporučení

www.nugenob.org

NUTRIX

Malnutrice v počátku života a naprogramování degenerativního onemocnění v dospělosti (výživa a syndrom X)

www.nutrix.be

LIPGENE

Strava, genomika a metabolický syndrom

www.lipgene.tcd.ie

BIOCLA

Výroba mléčných produktů obohacených CLA přirozenými prostředky

www.teagasc.ie/research/dprc/biocla/

Dětská obezita v EU

Naprogramování obezity u dětí kojeneckou stravou

www.childhood-obesity.org

Faktory zdravého způsobu stravování

Úloha sociálních, genetických a vnějších faktorů ve zdravém způsobu stravování

www.eatingresearch.com

Strava a obezita

Vliv stravy a genetiky na náchylnost nebo odolnost vůči hmotnostnímu přírůstku při vysokotučné stravě

www.eurobesity.org

EARNEST

Naprogramování zdraví v dospělosti počáteční výživou

www.metabolic-programming.org

HELENA

Ke zdravému životnímu stylu v Evropě výživou v dospívání

www.helenastudy.com

DIOGENES

Strava, obezita a geny

www.diogenes-eu.org

 

Více informací o jednotlivých výzkumných projektech EU je k dispozici na příslušné internetové stránce projektu a dále v příloze.

Příloha : Příklady projektů EU zaměřujících se na boj proti obezitě [pdf ; 1109015 bytů]

CIAA