Bezpečnost potravin

Boj proti BSE je úspěšný

Vydáno: 24. 4. 2008
Autor:

Evropská komise schválila nařízení týkající se posunutí věkové hranice platné pro povinnost odstraňovat páteř při porážce skotu ze 24 na 30 měsíců.

Brusel/Berlín – Situace v boji proti BSE se podle odhadů Evropské komise nadále zlepšuje. Na základě dosaženého pokroku schválila EK nařízení 257/2008/ES, který upravuje posunutí dolní hranice věku skotu, u kterého musí být při porážce vyjmuta páteř z 24 na 30 měsíců. Po uplynutí kontrolní lhůty v délce tří měsíců ze strany Evropského parlamentu byl nyní právní předpis schválen EK. Ustanovení bylo přijato na základě předložení vědecké expertízy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Toto rozhodnutí je jedním z opatření, která byla přijata v roce 2005 v rámci „Plánu boje proti TSE“. Posunutí věkové hranice umožnilo zlepšení nákazové situace BSE při zachování nejvyšší možné bezpečnosti potravin a nejvyšší možné ochrany spotřebitelů.
Komisařka EU pro otázky zdravotnictví paní Androulla Vassiliou k tomu uvedla: „Dnešní rozhodnutí je dalším důkazem enormního pokroku, kterého docílila Evropa v rámci boje s BSE. Komise se při rozhodování opírala o nejnovější vědecké výsledky a obšírně o celé záležitosti rokovala se zástupci jednotlivých členských států a Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni, že schválený zákonný předpis  bude do budoucna garantovat stejně vysoký stupeň ochrany spotřebitele, jak tomu bylo dosud při platnosti předchozích právních předpisů týkajících se BSE, přijatých v průběhu posledních deseti let“.
Kampf gegen BSE erfolgreich: Wirbelsäule muss bei Rindern erst ab 30 Monaten entfernt werden.