Bezpečnost potravin

BMI a plazmatické hladiny nutrientů

Vydáno: 15. 5. 2003
Autor:

Výživa a fyzická aktivita hrají významnou úlohu při ochraně zdraví a prevenci onemocnění. Změny tělesné hmotnosti u zdravých osob mohou být ovlivněné výživovou hodnotou stravy. Zvýšená akumulace tělesného tuku a počátek obezity jsou důsledkem nerovnováhy v energetické bilanci. Vegetariánské diety mají nižší energetickou hodnotu v porovnání s tradiční smíšenou stravou.

Hodnoty BMI a hladiny nutrientů v séru nebo v plazmě (cholesterol, triacylglycerolů, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol,  vitamin E, kyselina listová, vitamin C, beta-karoten, glukosa, kys. močová, albumin, vitamin B12, železo, vápník) byly stanoveny ve skupině 34 dospělých lakto-ovo-vegetariánů a byly porovnány s hodnotami 32 subjektů na běžné dietě. Všechny osoby vykazovaly nízký stupeň fyzické aktivity. U vegetariánů jsou hodnoty BMI, celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, triacylglycerolů, glukosy a kyseliny močové významně snížené u vegetariánů, naopak HDL- cholesterol, vitamin E, kyseliny listové, vitaminu C a beta-karotenu výrazně vyšší. Byla zjištěna významná lineární pozitivní korelace mezi hodnotami BMI a hladinami cholesterolu, LDL cholesterolu, triacylglycerolů, glukosy a kyseliny močové. Vzájemný vztah mezi hodnotami BMI a kyselinou listovou, vitaminem C a beta- karotenem je významně negativně lineární. Hodnoty albuminu, vitaminu B12, železa a vápníku  jsou srovnatelné u obou testovaných skupin, nebo nevýznamně nižší u vegetariánů.  Korelace mezi hodnotami BMI a hladin albuminu, vitaminu B12, železa a vápníku je charakterizována vodorovnou trendovou čárou. Výsledky naznačují, že vegetariánský způsob stravování  je účinný při prevenci obezity, kardiovaskulárních chorob a ze širšího hlediska i chorob v důsledku působení volných radikálů.
Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie 2 (2003) 52-55
časopis je k dispozici ve studovně Knihovny ÚZPI