Bezpečnost potravin

Bisfenol A v konzervované zelenině a ovoci

Vydáno: 2. 2. 2002
Autor:

kontaminace potravin bisfenolem A, estrogenní aktivita bisfenolu A, nová HPLC metoda stanovení bisfenolu A v pevném i tekutém podílu

Bisfenol A (4,4’-izopropylidenedifenol, BPA) se používá jako základní materiál při výrobě plastů, např. polykarbonátů a epoxypryskyřic. Výroba a použití BPA se zvyšuje, neboť roste využití pryskyřic s obsahem této sloučeniny. Vnitřní povrch plechovek pro potraviny a nápoje se potahuje epoxypryskyřicemi, aby se potraviny chránily před kovy. Uvádí se, že polymerace epoxypryskyřic není úplná. Některé chemikálie, např. BPA migrují do potravin z povrchů plechovek potažených epoxypryskyřicemi. Směrnice Evropské unie stanovila pro potraviny specifické migrační limity, a to 3 mg/kg pro BPA (Evropská komise, 1990) a 0,02 mg/kg pro bisfenol A diglycidyleter (BADGE). Komise EU a Vědecký výbor pro potraviny (SCF) navrhly zvýšit specifický migrační limit pro BADGE na 1 mg/kg (SCF, 1996). V té době se BPA považoval za méně důležitý než BADGE. V současné době se však zvyšuje zájem o estrogenní aktivitu BPA. Uvádí se, že se BPA chová jako estrogen a jeho aktivita se vyšetřuje in vitro na buněčných kulturách.
BPA se uvolňuje z epoxypotahů do potravin. Migruje např. do tekutých koncentrátů kojenecké výživy v množství asi 13 ng/ml. V nápojích v plechovkách bylo zjištěno až 212 ng/ml, v nálevu zeleniny konzervované v plechovkách asi 23 ug/plechovka. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici potřebné analytické metody, nezjišťoval se obsah BPA v pevném podílu.
Uvedenou problematikou se zabývali v Japonsku a vyvinuli metodu na bázi vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro stanovení BPA v pevném i tekutém podílu ovoce a zeleniny konzervovaných v plechovkách. Metoda umožňuje stanovit BPA v pevném podílu v množství nad 10 ng/g, v tekutém podílu nad 5 ng/ml. Prověřováním vzorků se zjistilo, že BPA je obsažen hlavně v pevném podílu konzervovaných potravin, přičemž maximální množství činilo 11 ug/plechovka.
Food Additives and Contaminants, 18, 2001, č. 1, s. 69–75