Bezpečnost potravin

Bisfenol A: Komise vítá zákaz používání BPA v kojeneckých lahvích

Vydáno: 30. 11. 2010
Autor:

Zpráva EFSA ze dne 30.9. 2010.

EFSA: Na žádost Evropské komise aktualizoval Vědecký panel CEF hodnocení rizika bisfenolu A (BPA) pro lidské zdraví zejména proto, že na dané téma bylo nově v letech 2008 – 2010 publikováno velké množství studií, jejichž kvalita a aspekty jsou ovšem diskutabilní.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval své poslední stanovisko počátkem roku 2008, tj. v období zveřejňování těchto nových studií. V novém stanovisku zveřejněném 30. září 2010 jsou podrobně zkoumány především závěry zveřejněných studií. V některých případech zdůrazňované „vědecké“ důkazy, které prokazující jednoznačné zdravotní riziko, jsou sporné a některé studie tak nesplňují kriteria vědecky formulovaných závěrů.
26. listopadu 2010 odhlasoval Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat kvalifikovanou většinou na návrh Evropské komise vydání směrnice o zákazu použití  Bisfenolu A (BPA) v plastových lahvích pro kojence. Opatření vstoupí v platnost od poloviny roku 2011. Je to výsledek měsíců diskusí a výměn názorů mezi Evropskou komisí, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), členskými státy Evropské unie a výrobci.

V reakci na hlasování John Dalli, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl, že je to dobrá zpráva pro evropské spotřebitele, především pro evropské rodiče, kteří si mohou být jisti, že od poloviny roku 2011 nebudou plastové lahve pro výživu kojenců obsahovat BPA.

Členské státy EU zakážou výrobu kojeneckých plastových lahví od 1. března 2011 a od 1. 6. 2011 bude zakázáno uvádění polykarbonátových kojeneckých lahví na trh, a také jejich dovoz do Evropské unie.

Více informací můžete najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI (Bezpečnost potravin), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a portálu evropských institucí Europa.

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1829.htm
http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=middayExpress&guiLanguage=en