Bezpečnost potravin

BIOTRACER: výzkumný projekt EU

Vydáno: 26. 5. 2010
Autor:

V rámci projektu byl vypracován test pro kvantifikaci salmonely ve vepřovém mase.

BIOTRACER (Improved biotraceability of unintended micro-organisms and their substances in food and feed chains; Zdokonalené vysledování neurčených mikroorganismů a jejich látek v řetězci potravin a krmiv) je integrovaný projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V v EU. Projekt byl zahájen 1.1.2007 a poběží do 31.12.2010. Struktura projektu.
 
V únorovém vydání (2010) časopisu research*eu byl otištěn pod názvem BIOTRACER 1 – Salmonella 0 krátký článek týkající se procesu kvantifikace salmonely ve vepřovém mase.
 
Do projektu BIOTRACER je zapojena také Česká republika: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.