Bezpečnost potravin

Biotechnology and Safety Assessment

Vydáno: 16. 2. 2004
Autor:

Biotechnology and Safety Assessment / Edited by John A. Thomas, Roy L. Fuchs.- 3. vyd. San Diego : Elsevier Science - Academic Press, 2002. - 487 s.,  ISBN 0-12-688721-7 Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90673

Nová kniha v Knihovně ÚZPI Biotechnology and Safety Assessment se soustřeďuje na problematiku perspektiv hodnocení zdravotní nezávadnosti geneticky modifikovaných plodin a  léků. Autory jednotlivých kapitol jsou celosvětově uznávaní odborníci v oblasti  molekulární genetiky, výživy, potravinářského výzkumu a kontrolních orgánů. Publikace  tak poskytuje aktuální pohled na na danou problematiku, včetně testování GMO před uvedením na trh, ochrany životního prostředí a  hodnocení rizik.
Více informací o knize, včetně stručné charakteristiky a obsahu, lze získat na stránkách vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.