Bezpečnost potravin

Biotechnologie a Brazílie

Vydáno: 5. 3. 2006
Autor:

Mezinárodní konference k brazilské legislativě týkající se GMO osiva a vlivu, který bude mít v samotné Brazílii a v okolním světě.

Význam a příležitost pro globální zemědělství

Biotechnologie a Brazílie – to je první a významná mezinárodní konference, k nedávno zveřejněné brazilské legislativě týkající se GMO osiva a vlivu, který bude mít v samotné Brazílii a v okolním světě. Bude probíhat od 8. do 9. března 2006 v hotelu Sofitel v Sao Paulo.

Konference je unikátní příležitostí k setkání a diskusi o biotechnologiích s lidmi, kteří aktivně působí na tomto poli. Na semináři Biotechnology and Brazil budou probíhat diskuse týkající se souvislostí biotechnologií s náklady na produkci sójových bobů a budoucnosti rostlin GMO, politiky a pozice, které Evropa zaujala ke geneticky modifikované sóji, bavlně a kukuřici a znepokojení spotřebitele týkající se značení GMO.

Odborníci budou odpovídat na důležité otázky týkající se zemědělského obchodování:

         jaká je současná politika Brazílie týkající se biotechnologií, vlastnická práva, poplatky

         jaká jsou v místě průběžná ochranná opatření a jaký je vývoj nákladů u sóji a budoucích GMO rostlin

         jaké jsou bariéry a šance GMO rostlin ke krmení hospodářských zvířat a jaký je jejich dopad na export drůbežího, hovězího a vepřového masa

         jaká je charakteristika brazilských podniků zabývajících se biotechnologiemi, jejich chování a hlavní překážky, kterým musí čelit

Konference bude přitahovat širokou řadu zájemců, včetně producentů zemědělských inputů, obchodníků zrnem, pracovníků v krmivářském průmyslu, obslužného sektoru, investorů, bankéřů, výrobců zemědělských strojů, vládní úředníky a pracovníky mezinárodních organizací.

http://www.agra-net.com/portal/marlin/system/render.jsp?siteid=20000000062&MarlinViewType=MARKT_EFFORT&marketingid=20001305908&proceed=true&MarEntityId=10001210605&entHash=2541cd3f0