Bezpečnost potravin

BioTech 2008: využití kvasinek v biofarmaceutické oblasti

Vydáno: 2. 9. 2008
Autor:

Sborník z BioTech 2008 a 4. Česko-švýcarského biotechnologického symposia (22.–23.5.2008, Wädenswill, Švýcarsko).

Ve dnech 22.–23. května 2008 se konala na půdě Zurich University of Applied Sciences (Wädenswil, Švýcarsko) společná akce: konference BioTech 2008 zaměřená na využití kvasinek v biofarmaceutické oblasti a 4. Česko-švýcarské biotechnologické symposium. Hlavním tématem konference bylo využití kvasinek jako hostitelských systémů pro expresi terapeutických proteinů, enzymů pro syntézu nebo modifikaci léčiv či proteinů určených pro využití v oblasti diagnostiky. Vysoká účast zástupců renomovaných výzkumných pracovišť ze 17 různých států potvrdila aktuálnost tématu konference. V rámci jednotlivých sekcí bylo prezentováno 17 přednášek, v posterové sekci 30 příspěvků. Sborník z akce je k dispozici v příloze.
 
Příloha: Biopharmaceuticals: why use yeasts? (pdf, 2,55 MB, 80 stran)
 
Zdroj: BIOPROSPECT 18, 2008, č. 2, s. 22