Bezpečnost potravin

Biopotraviny kupuje již 40 procent spotřebitelů

Vydáno: 21. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 21.1.2009.

Biopotraviny se stávají samozřejmostí při nákupu českých spotřebitelů. V současné době kupuje biopotraviny 39% spotřebitelů, z toho 14 % pravidelně (alespoň jednou týdně). Národní logo BIO, kterým se biopotraviny označují, zná již 54% spotřebitelů, prodejce biopotravin ve svém okolí zná již 74% spotřebitelů. Vyplývá to z aktuálních výsledků průzkumu trhu s biopotravinami.
 
Z výsledků průzkumu vyplývá, že spotřebitelé již mají poměrně jasnou představu o tom, co biopotraviny jsou a jaké jsou pozitivní přínosy jejich konzumace.
 
„Spotřebitelé již vědí, že konzumací biopotravin chrání své zdraví. Je ale nezbytné, aby si spotřebitelé spojovali biopotraviny s konkrétními ekofarmáři a výrobci biopotravin, i s pozitivními dopady, které má ekologické zemědělství na životní prostředí. Nejsme spokojeni s tím, že více jak polovina biopotravin na našem trhu je z dovozu, je proto potřebné soustředit se na propagaci českých biovýrobků především pak na podporu regionálních výrobců,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Poslední obdobný průzkum ministerstva zemědělství proběhl v červenci 2006, v té době kupovalo biopotraviny pouze 29% spotřebitelů, z toho 3% pravidelně, logo BIO znalo pouze 23% spotřebitelů. Největší překážka pro nákup biopotravin byl v roce 2006 nedostatek informací, v současné době již tato překážka v podstatě neexistuje. Stabilní překážkou tak zůstává hlavně cena biopotravin.
 
„Cenu biopotravin je nutné chápat jako přirozený regulační mechanismus rozvoje trhu s biopotravinami, který je dán tím, že ne všichni spotřebitelé si uvědomují výhody ekozemědělství a jeho výrobků a nejsou ochotni vyšší cenu zaplatit. Rozvoj trhu s biopotravinami bude postupný a biopotraviny budou vždy alternativní nabídkou vedle potravin běžných,“ sdělil náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.
 
Spotřebitelé podle průzkumu nejvíce kupují mléčné biovýrobky, pečivo, ovoce a zeleninu. Pokud v roce 2006 znalo ve svém okolí prodejce biopotravin pouze 22% spotřebitelů, v současné době je to již 74%! Stejně tak v roce 2006 znalo ve svém okolí ekofarmáře pouze 6% spotřebitelů, v současné době je to 15%.
 
Srovnání výsledků hlavních postojů a znalostí spotřebitelů v letech 2006 a 2008: 
Postoj spotřebitelů
Červenec 2006 (%)
Listopad 2008 (%)
Nárůst (%)
Kupuji biopotraviny
29
39
+10
Kupuji biopotraviny pravidelně
3
14
+11
Cena je pro mě největší překážkou pro nákup biopotravin
31
29
-2
Nedostatek informací je pro mě největší překážkou pro nákup biopotravin
32
2
-30
Vím, jak se biopotraviny označují, znám národní BIO logo
32
54
+22
Znám ve svém okolí ekologického farmáře
6
15
+9
Znám ve svém okolí prodejce biopotravin
22
74
+52


Kompletní výsledky průzkumu trhu je možné nalézt zde, výsledky průzkumu z roku 2006 zde.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe