Bezpečnost potravin

Biopotraviny a mykotoxiny

Vydáno: 16. 12. 2005
Autor: berankova1

Mohou biopotraviny obsahovat plísně, proto, že nebyly chemicky ošetřeny?

Někteří spotřebitelé a dokonce i vědci se obávají toho, že když kupříkladu zelenina nebyla chemicky ošetřena, může obsahovat plísně (mykotoxiny). Řada výzkumů v EU (Itálie, Švédsko, Německo i ČR) však tyto obavy vyvrátila. Z výzkumů totiž vyplývá, že použití pesticidů může být pro rostlinu stresujícím faktorem a v důsledku toho je u konvenční zeleniny zaznamenám vyšší výskyt mykotoxinů. Konkrétně byl dělán pokus s pastinákem, který prokázal větší odolnost ekologického pastináku, a to i při jeho uskladňování. Z výzkumů totiž vyplývá, že přítomnost mykotoxinů v potravinách souvisí více s jejich nesprávných skladováním než se způsobem pěstování. Navíc je známo, že ani používání chemických postřiků (fungicidů) tvorbě těchto plísní zcela nezabrání.

Zdroj: Hodnocení jakosti a bezpečnosti produktů ekologického zemědělství, porovnání produktů ekozemědělství, produktů BIO a konvenčního zemědělství, přednáška ÚZPI 23. 11. 2004, prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT, FPBT, Ústav chemie a analýzy potravin