Bezpečnost potravin

Biomonitoring olova, kadmia a rtuti u českých dětí

Vydáno: 12. 10. 2010
Autor:

Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva (MZSO) je od r. 1994 v ČR prováděn za účelem ověření expozice populace ve vztahu k prostředí. Od r. 2006 se ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zapojila do 6. rámcového programu EU, s označením PHIME (Public Health Inpact of Long-term Low Level Mixed Element Exposure in Susceptible Population Strata), který je zaměřen na výzkum dlouhodobé expozice populace nízkým koncentracím kovů z prostředí.

Byly sledovány hladiny těžkých kovů v krvi 150 dětí ve věku 5 – 12 let žijících v oblastech s různou zátěží z prostředí.

Vyšší hladiny olova (medián 30 μg/l) byly zjištěny u dětí z Kašperských hor, nižší  (mediány 14- 25 μg/l) byly zjištěny u dětí z Prahy, Mníšku a Ostravy. Zjištěné hodnoty nepřekračovaly limitní hranici 100 μg/l.

Koncentrace kadmia je nízká, pohybuje se kolem detekčního limitu 0,2 μg/l.

Zjištěné koncentrace rtuti se v jednotlivých lokalitách se pohybovaly od 0,32 do 0,42 μg/l (medián).

Výsledky nesignalizují zvýšenou zátěž, jsou srovnatelné s výsledky z USA a Německa a nejsou pozorovány výrazné lokální rozdíly. Hladiny olova vykazují v posledních 10 letech sestupný trend, což je v souladu s j inými vyspělými státy.
 

Hygiena, 55, 2010, č. 3, s. 92-95

Objednávka kopie článku