Bezpečnost potravin

Biomaso

Vydáno: 25. 5. 2001
Autor:

hovězí maso v kvalitě bio, ekofarmy, kontrola jakosti produkce

V některých prodejnách zaměřených na zdravou výživu i v obchodním řetězci Hypernova se objevuje balené hovězí maso se značkou „Bio – produkt ekologického zemědělství“.
Hovězí maso v kvalitě „bio“ dříve než se dostane na pult, prochází několikanásobnou kontrolou. Mimo standardního dohledu veterináře, který probíhá i v konvenčních chovech, na dodržování přísných pravidel a celoevropsky platných standardů chovů na ekofarmách dohlížejí inspektoři Kontroly ekologického zemědělství. Každý poražený kus z ekofarem je testovaný ve Státním veterinárním ústavu. Klíčové údaje o původu masa i o testu jsou k dispozici na prodejně, takže si zákazník může pravdivost údajů ověřit.
Certifikáty opravňující k produkci biopotravin získají pouze farmy, které splní přísná kriteria. Jednou ze základních podmínek je uzavřený koloběh produkce, kdy si farma sama pěstuje krmivo pro dobytek bez použití hnojiv a pesticidů. Na ekofarmách se nesmí krmit krevní ani masokostní moučkou. Zakázáno je používání růstových hormonů. Skot je celoročně chován v přirozených podmínkách, s dostatkem pastvy a volného pohybu. Jsou vyloučeny stresující vlivy před porážkou, která probíhá na certifikovaných jatkách. K porcování a balení masa je určena certifikovaná zpracovna, kde nesmí dojít ke kontaktu s konvenčním masem.
Certifikované biohovězí dnes u nás představuje vlastně nejbezpečnější červené maso vůbec. Navíc má nadstandardní kvalitu a z hlediska zdravé výživy má méně tuku i energie než maso vepřové, kterého se u nás konzumuje mnohem více.

EKO, 12, 2001, č. 2, s. 34-37