Bezpečnost potravin

Biogenní aminy v pivu mohou představovat pro některé konzumenty zdravotní riziko

Vydáno: 7. 1. 2003
Autor:

Pro pacienty užívající léky na inhibici detoxikačního enzymu MAO může příjem minimálně 6 mg tyraminu během čtyř hodin z piva obsahujícího více než 10 mg tyraminu v litru představovat zdravotní riziko spočívající v náhlém zvýšení krevního tlaku.

Pivo se běžně řadí mezi potraviny a nápoje, které mohou u některých konzumentů způsobovat zdravotní problémy, a to z důvodu přítomnosti biogenních aminů. U některých pacientů, kteří užívají léky inhibující detoxikační enzym monoaminoxidázu (MAO; EC 1.4.3.4), může dojít k náhlému zvýšení krevního tlaku. Je známo, že k uvedenému nežádoucímu účinku došlo po konzumaci běžného i nealkoholického piva a účinky byly způsobeny tyraminem. Příjem tyraminu přesahující 6 mg během čtyř hodin z piva obsahujícího více než 10 mg tyraminu v litru se považuje pro tyto pacienty za nebezpečný. Pivo může být rovněž příčinou bolesti hlavy u osob citlivých na migrény. Alkohol a pravděpodobně některé další biogenní aminy obsažené v pivu umocňují účinky tyraminu. Žádné zdravotní problémy však nebyly pozorovány u zdravých konzumentů piva.
Tvorbou biogenních aminů v lahvovém pivu se zabývali výzkumníci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve spolupráci s Budějovickým Budvarem, n.p., přičemž zjistili, že značné množství tyraminu a histaminu se tvoří v lahvovém pivu působením mléčných bakterií, především laktobacilů, kteří přežili nedostatečnou pasteraci. K tvorbě aminů však dochází i v plechovkách a sudech. Zvýšené množství aminů lze očekávat u piva kontaminovaného mléčnými bakteriemi během výroby, při nedostatečné eliminaci bakterií při filtraci a jejich nedostatečné inaktivaci při pasteraci. Koncentrace aminů lze tak využít jako indikátor mikrobiálního stavu při výrobě piva. Vysoký obsah aminů se může vyskytnout u některých piv, při jejichž výrobě byla použita pšenice, neboť mléčné bakterie jsou součástí fermentační mikroflóry. Zdroje bakterií produkujících biogenní aminy mohou být i kontaminované kvasinky.
Food Chemistry, 79, 2002, č. 4, s. 431–434