Bezpečnost potravin

Biochemický základ celiakie

Vydáno: 21. 3. 2008
Autor:

Studie Biochemický základ celiakie soustřeďuje maximum dosavadních poznatků o této chorobě, jejím vzniku, rozšíření a aplikované terapii.

V prestižním časopisu Cereal Chemistry byla publikována studie dvou německých odborníků, H. Wiesnera a P. Koehlera, nazvaná Biochemický základ celiakie, která soustřeďuje maximum dosavadních poznatků o této chorobě, jejím vzniku, rozšíření a aplikovatelné terapii. Část „Faktory vyvolávající celiakii“ pojednává o testování toxicity, toxicitě cereálií, toxických proteinech a peptidech, v dalším oddíle „Imunopatogeneze“ je probírána genetika, digesce a činnost enzymů, adaptivní imunitní systém a vlastní imunitní systém, v části „Terapie“ je akcentována především bezlepková dieta, zmíněny některé alternativní terapie a metody analýzy lepku (imunochemické metody, hmotová spektrometrie, polymerázová řetězová reakce). ¨