Bezpečnost potravin

Bioakademie 2005 Lednice

Vydáno: 6. 5. 2005
Autor:

Na přelomu června a července – od 29. 6. do 1. 7. 2005 – se uskuteční v pořadí již pátý ročník Evropské Letní Akademie Ekologického Zemědělství, již tradičně v Lednici na Moravě.

Úvodní plenární zasedání, na kterém přislíbili účast ministři zemědělství a životního prostředí evropských zemí, zástupci EK, IFOAM, FiBL a další významné osobnosti, bude věnováno aktuálním otázkám ekologického zemědělství nejen u nás, ale v celé Evropské unii. Dále bude probírána problematika GMO jako stálá hrozba ekozemědělce, znečišťování Dunaje pesticidy a nové možnosti nechemické ochrany rostlin a Nařízení rady č. 2092/91 o vztahu k welfare zvířat v ekozemědělství.

 

Letos jsou připravena na výběr tři témata dvoudenní odborné konference, doplněné exkurzemi v ČR i zahraničí, tentokrát s pěti různými trasami.

Konference A je věnována nechemické ochraně rostlin, konference B zdraví zvířat v ekologickém zemědělství a konference C rozvoji a podpoře ekologického zemědělství v rámci EU.

Trasy exkurzí vedou do Jeseníků, na jižní Moravu, na Slovensko, do Rakouska a Německa-Bavorska.

 

Bioakademie je příležitostí vyměnit si informace s kolegy a získat nové kontakty  z celé Evropy, proto přijeďte všichni, kterým je problematika ekologického zemědělství blízká.

 

Zájemci o účast najdou podrobný program Bioakademie a všechny organizační pokyny na adrese www.pro-bio.cz. Termín uzávěrky přihlášek je 27. května!