Bezpečnost potravin

Bezpečnost tří potravinářských barviv: E 151, 154 a 155

Vydáno: 27. 4. 2010
Autor:

Další vědecká stanoviska EFSA k potravinářským aditivům v rámci programu jejich opětovného posuzování.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–ANS) provádí nové posuzování bezpečnosti potravinářských aditiv, která byla schválena v EU pro použití (viz nařízení Komise (EU) č. 257/2010). Dne 21.4.2010 EFSA uveřejnil tři nová stanoviska ANS k bezpečnosti potravinářských barviv (viz příloha 1–3).
 
Barvivo E 151: čerň BN
Uvedené barvivo se používá do různých potravin, např. nealkoholických nápojů, pekařských výrobků a dezertů.
Panel ANS potvrdil existující akceptovatelný denní příjem (ADI) ve výši 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Tuto hodnotu ADI stanovil Vědecký výbor pro potravin (předchůdce EFSA) v roce 1984. Panel ANS došel k závěru, že pouze u těch dětí, které konzumují pravidelně velká množství potravin obsahujících toto barvivo, může dojít k překročení uvedené hladiny příjmu.
 
Barvivo E 155: hněď HT
Uvedené barvivo se používá do nealkoholických nápojů, pekařských výrobků a cukrovinek, omáček, kořenících směsí a nakládané zeleniny.
Panel ANS snížil původní ADI na polovinu – na 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Důvodem snížení byly nežádoucí účinky, např. snížením příjmu oproti původní hodnotě ADI se snížil hmotnostní přírůstek u pokusných zvířat.
 
Na základě údajů o spotřebě potravin z různých zemí a při maximální povolené koncentraci použití uvedeného barviva došel panel ANS k závěru, že příjem barviva hněď HT by mohl u dospělých i dětí přesáhnout novou hodnotu ADI, pokud budou pravidelně konzumovat velká množství potravin obsahujících toto barvivo. Např. děti o hmotnosti 15 kg, které každý den zkonzumují více než 1,125 l (asi 3,4 plechovky o obsahu 330 ml) nealkoholického nápoje obsahujícího hněď HT v nejvyšší povolené koncentraci, překročí hodnotu ADI ve výši 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
 
Barvivo E 154: hněď FK
Panel ANS nedošel k závěru, pokud jde o bezpečnost barviva E 154 a to z důvodu značného nedostatku toxikologických údajů.
 
Panel ANS uveřejnil v listopadu 2009 stanoviska k šesti potravinářským barvivům, z nichž pět jsou azobarviva (potravinářská barviva obsahující dusík). Nové posouzení dvou dalších azobarviv (E 123: amarant a E 180: litholrubin) bude dokončeno do června 2010.
Zbývajících asi 30 barviv bude přehodnoceno během příštích několika let (harmonogram uvádí nařízení Komise (EU) č. 257/2010).
 
 
Zdroj: EFSA