Bezpečnost potravin

Bezpečnost steviových glykosidů

Vydáno: 16. 4. 2010
Autor:

EFSA vydal stanovisko k bezpečnosti (nezávadnosti) steviových glykosidů použitých jako aditivum do potravin.

Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–ANS) posuzoval bezpečnost (zdravotní nezávadnost) steviových glykosidů – sladidel extrahovaných z listů stévie cukrové a stanovil akceptovatelný denní příjem (ADI) pro jejich bezpečné použití. Výsledky hodnocení byly zaslány Evropské komisi, která rozhodne, zda povolí tyto látky v EU. Navrhované použití je zejména do potravin bez cukru nebo se sníženým energetickým obsahem, např. do určitých aromatizovaných nápojů, cukrovinek bez přidaného cukru nebo polévek se sníženou energií.
Toxikologické testování ukázalo, že látky extrahované ze stévie nejsou genotoxické ani karcinogenní a nemají žádné nežádoucí účinky na reprodukční systém nebo vývoj dětí. Panel ANS stanovil ADI steviových glykosidů ve výši 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Toto množství je ve shodě s množstvím, které již dříve stanovil Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA).
Panel ANS konstatoval, že ADI by se mohl u dospělých i dětí překročit, pokud by se uvedená sladidla používala v maximálních koncentracích v aplikacích navrhovaných žadateli.
Steviové glykosidy jsou intenzivní sladidla extrahovaná z listů rostliny Stevia rebaudiana Bertoni. Jde o steviosid a rebaudiosid, látky, které jsou 40–300krát sladší než sacharóza.
EFSA posuzoval nezávadnost steviových glykosidů na základě dokumentace, kterou mu zaslali tito žadatelé o schválení:
– Morita Kagaku Kogyo Co., Ltd. (Japonsko; leden 2007, doplnění žádosti: leden, březen 2009)
– Eustas, Barbasto, Huesca (Španělsko; září 2007, doplnění žádosti: únor, březen 2009)
– Cargill (USA; květen 2008, doplnění žádosti: listopad 2009)

Vědecké stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA