Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravinářské přísady na bázi krve

Vydáno: 16. 6. 2005
Autor:

EFSA posuzoval bezpečnost potravinářského aditiva (thrombin:fibrinogen) vyráběného z krve hovězího dobytka a prasat. Výrobek se používá pro rekonstituování potravin na bázi masa, drůbeže, ryb a produktů moře.

Dne 3. června 2005 Evropský úřad pro bezpečnost potravin – Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (EFSA/EÚBP – AFC) vydal své stanovisko k použití enzymového přípravku na bázi thrombinu a fibrinogenu získaného z krve hovězího dobytka nebo prasat jakožto potravinářského aditiva pro rekonstituování potravin.

 

Enzymový přípravek se skládá z thrombinu (EC 3.4.21.5) a fibrinogenu, tj. složek, které se získávají z krevní plazmy. Přípravky thrombinu:fibrinogenu se používají do masa, kde thrombin transformuje fibrinogen na fibrin, který interaguje s kolagenem, čímž umožňuje vázání kusů masa v rekonstituovaném mase. Přípravek lze také používat pro drůbež, ryby a potraviny z moře.

Protože se thrombin a fibrinogen získávají z jedlých částí zvířat, nejsou požadovány toxikologické testy. Přípravek thrombin:fibrinogen se vyrábí z plazmy získané z krve dobytka nebo prasat, která se hygienicky sbírá na jatkách za veterinárního dohledu. Po řadu let se četné masné výrobky s přidanou živočišnou krví nebo plazmou vyráběly a konzumovaly v různých zemích, přičemž nebyly zaznamenány žádné škodlivé účinky. Přípravek thrombinu:fibrinogenu se používá ve stejných koncentracích jako je koncentrace těchto proteinů v masných výrobcích s přidanou krví nebo plazmou. Jakýkoliv zbylý thrombin by se částečně inaktivoval antithrombinem III (je také obsažen ve výrobku thrombin:fibrinogen). Kromě toho by se jakýkoliv zbylý thrombin dále inaktivoval během tepelné úpravy (špatná stabilita při ohřevu) a v žaludku po konzumaci (nízké pH žaludku). Není pravděpodobné, že konzumace masných výrobků obsahujících uvedený enzymový přípravek zvyšuje riziko alergické odezvy nebo přecitlivělosti.

Vědecký panel došel k závěru, že použití enzymového přípravku na bázi thrombinu:fibrinogenu získaného z hovězího dobytka nebo prasat, který se vyrábí jako potravinářské aditivum pro rekonstituování potravin, není předmětem obav z hlediska bezpečnosti.

 

EFSA