Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin upravených nanotechnologiemi

Vydáno: 6. 1. 2005
Autor:

Výzva k důkladnému posouzení chemikálií ve formě nanočástic, na které by se mělo pohlížet jako na látky nového typu.

Na veřejném jednání Poradního výboru pro potraviny a technologie nového typu vznesl Jim Thomas ze společnosti ETC Group požadavek, aby potraviny změněné pomocí nanotechnologií byly podrobeny důkladnému hodnocení bezpečnosti z důvodu, že podle Královské akademie pro inženýrství (Royal Academy of Engineering) je třeba na chemikálie ve formě nanočástic pohlížet jako na nové látky.

Pozornost by měla být věnována např. následujícím složkám:

          syntetický lykopen (nano-karotenoidy) vyráběné společností BASF,

          nanokrystalická forma složek používaných jako živiny nebo barviva do nápojů

          oxid křemičitý – nanočástice, např. „cab-o-sil“ firmy Cabor nebo „Aerosil“ firmy Degussa,

          oxid titaničitý – nanočástice, používaný do povlaků firmou Mars.

Problém by se mohl týkat i nanostrukturovaných mražených krémů, margarinů apod.

Rovněž bylo požadováno, aby přítomnost nanomateriálů byla označována a aby byly výrobky s aplikovanými nanotechnologiemi staženy z trhu, dokud se neprokáže jejich nezádvadnost.

 

Informace o této problematice najdete v agronavigátoru i v příspěvku: Riziko z nanotechnologií

Další informace o nanotechnologiích najdete:

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2000/xfrolik.htm#nanotechnologie

http://www.zvedavec.org/pocitace_840.htm

http://stoplusjedna.newtonit.cz/stare/200312/so12a00e.asp

EU Food Law, 2004, č. 191, s. 9