Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin při záplavách

Vydáno: 19. 9. 2002
Autor:

státní veterinární dozor zajišťuje bezpečnost potravin i v období povodní

Státní veterinární dozor ČR soustavně dbá o zdravotní nezávadnost potravin. Inspektoři příslušných veterinárních správ zjišťují včas nedostatky, ukládají nápravná opatření a v uloženém termínu kontrolují jejich plnění. Státní veterinární dozor se osvědčil i v letošních záplavách.
Za dobu povodní bylo zlikvidováno celkem 787 tun potravin živočišného původu, které byly zasaženy záplavovou vodou. Systém aktivních kontrol orgány Státní veterinární správy zaručil, že kontaminované potraviny a suroviny bezpečně skončily v asanačních podnicích, popřípadě ve spalovnách.
SVS ČR, 17.9.02 (Sch)