Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin jako globální záležitost

Vydáno: 15. 6. 2005
Autor:

Popis iniciativy nezávislého sdružení prodejců, týkající se globálního zajištění bezpečnosti potravin.

Je popsána činnost Fóra obchodu s potravinami (CIES – Food Business Forum) jako nezávislého celosvětového sdružení, které se zabývá podnikáním s potravinami.  Prodejci sdružení v CIES zaměstnávají 4 mil. osob v 600 tis. prodejnách. Jednou z aktivit fóra je Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (Global Food Safety Iniciative – GFSI). Cílem iniciativy je posílení důvěry spotřebitelů v bezpečnost potravin, čehož se dosahuje vypracováním a kontrolou schémat pro standardy bezpečnosti potravin a zavedením mezinárodního systému včasného varování. GFSI podporuje komunikaci mezi podnikatelskou sférou, vládními organizacemi a spotřebiteli, provádí audity u dodavatelů potravin, pro
odbornou veřejnost vydává odborné dokumenty. Bližší podrobnosti lze získat na adresách  www.ciesnet.com anebo foodsafety@ciesnet.com.

Švec, Z.: Bezpečnost potravin jako globální záležitost. Výživa a potraviny, 60, 2005, č. 3, s. 61-62