Bezpečnost potravin

Bezpečnost (nezávadnost) evropských potravin pro děti

Vydáno: 12. 8. 2010
Autor:

Prezentace na ESOF2010 (Turín, červenec 2010).

V rámci výzkumného projektu CASCADE podporovaného Evropskou komisí se prováděl skríning chemických látek, tzv. endokrinních disruptorů obsažených v potravinách pro děti. Celkem bylo analyzováno více než 30 kontaminantů, mezi nimi např. dioxiny, PCB, bisfenol A (BPA) a pesticidy.
Analýza ukázala, že evropské potraviny pro děti mají obecně dobrou kvalitu. V testovaných potravinách nebyly zjištěny např. dioxiny a PCB. U kojenecké výživy však byla zaznamenána estrogenní aktivita. Vysokou úroveň estrogenní aktivity vykazovala kojenecká výživa na bázi sóji. V pevných potravinách (solid food) byl zjištěn vyšší obsah BPA.
Tato zjištění vedou k řadě otázek, na které je třeba hledat odpověď. Jde např. o účinky nízkých dávek kontaminantů a směsí kontaminantů (koktejlu chemických látek), vliv věku dítěte při expozici kontaminantům, účinky potravin na bázi sóji (s vysokým obsahem estrogenu), účinky kontaminantů v pozdějším věku z expozice v dětství.