Bezpečnost potravin

Bezpečnost materiálů a výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy

Vydáno: 8. 1. 2009
Autor: bodokova1

Přehled legislativy týkající se PBU.

Do kategorie výrobků určených pro styk s potravinami patří všechny materiály a předměty (dále jen PBU), které záměrně přicházejí do styku s potravinami, potravinovými surovinami a pokrmy během celého výrobního procesu, včetně jejich odměřování, balení, skladování, přepravy a podávání.
 
Mezi PBU  patří:
– obalové prostředky všeho druhu (obalové fólie, kelímky a jiné nádoby, konzervové obaly, víčka
a uzávěry)
– části potravinářských strojů a jiných potravinářských zařízení, které přicházejí do styku s potravinami
– nádoby, náčiní a jiné pomůcky z polymerních materiálů, papíru, korku, skla, keramiky, porcelánu,
smaltů, kovů a slitin
– laky a povrchové úpravy kovových nebo dřevěných regálů či jiných částí nábytku, v němž jsou
– skladovány nebo i převáženy veškeré nebalené potraviny
– pečící plechy, včetně jejich antiadhézních úprav
– zařízení provozoven společného stravování
– kuchyňské spotřebiče (např. mixery, šlehače, kávovary, varné konvice), nápojové automaty atd.
 
Mezi PBU nepatří:       
povlaky a povrchové úpravy potravin, které jsou společně s potravinami konzumovány, jako jsou látky pokrývající povrch sýrů, výrobků ze zpracovaného masa (např. jedlá střívky) nebo ovoce.
 
Vzhledem k současnému celosvětovému trendu, který směřuje k zabezpečení zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a tím k maximální ochraně spotřebitele je nejdůležitějším požadavkem na PBU jejich zdravotní nezávadnost. Výrobky určené pro styk s potravinami musí splňovat řadu konkrétních požadavků, aby mohly být použity bez nebezpečí, že nepříznivě ovlivní bezpečnost a kvalitu potravin a tím i zdravotní stav spotřebitele.
 
Při hodnocení zdravotní nezávadnosti PBU se dnes soustřeďuje pozornost na otázky mikrobiologické, senzorické a především na nebezpečí kontaminace potravin chemickými látkami obsaženými v materiálu, z něhož je předmět vyroben.
 
Sledování a hodnocení zdravotní nezávadnosti PBU má v ČR dlouhodobou tradici. V minulých letech byla zdravotní nezávadnost této kategorie výrobků ošetřena zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a vyhláškou MZ ČR č. 45/1966 Sb., na kterou navazovaly směrnice a výnosy MZ ČR.
 
Po rozhodnutí o zahájení přístupových jednání ČR ke vstupu do EU a v rámci harmonizace legislativy ČR s legislativou EU došlo ke změně zákonů. Od 1.1.2001 jsou PBU určené pro styk s potravinami pod působností zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jejího prováděcího předpisu – vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s potravinami a pokrmy, ve znění její novely – vyhlášky č. 186/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb.
 
Veškerou legislativu týkající se této problematiky najdete na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/vyziva/legislativa/Prispevek.pdf
Zdroj: Státní zdravotní ústav