Bezpečnost potravin

Bezpečnost GM řepky olejné

Vydáno: 5. 3. 2004
Autor:

Vědecký výbor pro GMO při EFSA dospěl k názoru, že GM řepka olejná GT73 tolerantní k herbicidům produkovaná společností Monsanto je stejně bezpečná jako konvenční plodina.

Vědecký výbor pro geneticky modifikované organismy při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval zprávu o bezpečnosti GM řepky olejné GT73. Výbor dospěl k názoru, že GM řepka olejná tolerantní k herbicidům produkovaná společností Monsanto je stejně bezpečná jako konvenční plodina. Je proto nepravděpodobné, aby schválení řepky GT73 pro import, zpracování a krmivářské využití, nikoli ale pro pěstování, mělo jakékoli negativní účinky na lidské, resp. animální zdraví nebo životní prostředí. Vyjádření Vědeckého výboru bylo vypracováno na žádost Evropské komise. První vědecké posouzení GM řepky pocházející z Nizozemí bylo následováno hodnoceními dalších členských zemí, což vyvolalo řadu otázek, především pokud se týká rizika alergií, reziduí pesticidů a nutnosti dalších výzkumů zaměřených na využití GM řepky jako krmiva. Z těchto důvodů EK požádala Vědecký výbor pro GMO o zhodnocení GM řepky z hlediska dalších rizik. Více informací na internetové adrese  
http://www.foodsafetytoday.com