Bezpečnost potravin

Bezpečnost chloridu kobaltnatého v doplňcích stravy

Vydáno: 18. 5. 2009
Autor:

EFSA nevydal pozitivní stanovisko k použití chloridu kobaltnatého jako zdroje kobaltu do doplňků stravy.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho panel pro aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin (EFSA–ANS), aby vydal vědecké stanovisko k bezpečnosti hexahydrátu chloridu kobaltnatého pro výživové účely v doplňcích stravy a využitelnosti kobaltu z tohoto zdroje.
 
Kobalt je esenciální stopový prvek, neboť je součástí vitaminu B12, který je nezbytný pro metabolismus kyseliny listové a mastných kyselin.
EFSA–ANS posuzoval denní příjem chloridu kobaltnatého (ve formě tvrdých želatinových kapslí a žvýkatelných, šumivých, potažených a nepotažených tablet) ve výši 0,060–0,12 mg, což odpovídá 0,015–0,030 mg kobaltu/den. Žadatel poskytl souhrnnou informaci o využitelnosti kobaltu v živém organismu.
Ze studie celkového denního příjmu provedené ve Velké Británii se odhadlo, že denní příjem kobaltu je 0,012 mg/osoba. EFSA nebyla známa žádná autorizace zdroje (CoCl2.6H20).
 
Posuzování EFSA
Uvádí se, že biologická využitelnost kobaltu z chloridu kobaltnatého je vyšší než z jiných anorganických sloučenin kobaltu. Absorpce v trávicím traktu závisí na dávce; velmi malé dávky (několik µg/kg tělesné hmotnosti) se absorbují téměř úplně.
Řada toxikologických údajů ukazuje na to, že kobalt a sloučeniny kobaltu (chlorid a síran) mohou působit škodlivě na zdraví. IARC došel v roce 2006 k závěru, že soli kobaltu vykazují mutagenní účinky. Inhalace chloridu kobaltnatého u krys a myší vedla k nádorům na plicích, a proto Evropská komise klasifikovala tuto látku jako karcinogenní a mutagenní.
 
Na základě všech dostupných informací EFSA–ANS došel k závěru, že chlorid kobaltnatý jako zdroj kobaltu pro doplňky stravy představuje riziko – jeho použití by nebylo bezpečné. Stanovisko EFSA–ANS je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA