Bezpečnost potravin

Bezpečnost australských potravin – výsledky 20. monitoringu

Vydáno: 11. 3. 2003
Autor:

Výsledky monitoringu australských potravin v období červenec 2000 až duben 2001. Příspěvek do globálního systému monitorování životního prostředí (GEMS), který spravuje WHO.

V Austrálii byly uveřejněny výsledky již 20. monitoringu reziduí pesticidů, kontaminantů a jiných látek v potravinách. Tento přehled se provádí přibližně každé dva roky. Dvacátý se prováděl v rozmezí červenec 2000 až duben 2001.
Celkem se monitorovalo 65 typů potravin reprezentujících australskou stravu. Vzorky se odebíraly v každém státě, některé potraviny se odebíraly i ve čtyřech různých obdobích roku.
U všech potravin se zjišťovala rezidua pesticidů, včetně chlorovaných organických pesticidů, pesticidů s obsahem organického fosforu, syntetických pyrethroidů, karbamátů a fungicidů, dále antimon, arzen, kadmium, měď, olovo, rtuť, selen, cín a zinek. U chleba, biskvitů, rýže, ovsa, opracovaných pšeničných otrub, snídaňových cereálií (včetně kojeneckých), instatntní kávy, podzemnicového másla, mandlí a mléčné čokolády se testovaly aflatoxiny (B1, B2, G1 a G2) a ochratoxin A. Různé druhy masa, mléčných výrobků, vajec, vnitřností a kojenecké výživy se prověřovaly na přítomnost inhibičních látek (penicilinu G, streptomycinu a oxytetracyklinu).
Výsledky ukázaly, že hladiny reziduí pesticidů, kontaminantů a jiných látek v australských potravinách jsou ve všech případech v rozsahu akceptovatelných bezpečných limitů. U rtuti a antimonu byly zjištěny nižší hladiny než v předcházejícím přehledu, u ořechů a cereálních výrobků nebyly zjištěny aflatoxiny ani ochratoxin A. V masných a drůbežích výrobcích, mléčných výrobcích a vejcích nebyla zjištěny rezidua antibiotik.
Výsledky přehledu budou využity Úřadem pro potraviny Austrálie a Nového Zélandu (ANZFA) při vytváření standardů (Australia New Zealand Food Standards Code) a Národním registračním úřadem pro zemědělské a veterinární chemikálie (k registraci chemických prostředků). Výsledky budou rovněž poskytnuty WHO jako příspěvek do globálního systému monitorování životního prostředí (GEMS), který shromažďuje údaje o hladinách reziduí pesticidů a kontaminantů v potravinách na celém světě. O GEMS jsme již informovali prostřednictvím Agronavigatoru a Potravinářských aktualit (2002, č. 7).

Výsledky monitoringu bezpečnosti australských potravin jsou k dispozici na adrese www.foodstandards.gov.au.