Bezpečnost potravin

Bezpečnost aditiv pro živočišná krmiva

Vydáno: 18. 11. 2005
Autor:

Aktuální seznam aditiv (doplňkových látek) posuzovaných podle nařízení (ES) č. 1831/2003.

Nařízení (ES) č. 1831/2003 se týká aditiv (doplňkových látek), které lze používat ve výživě zvířat. Od 18. října 2004 se podle tohoto nařízení posuzují doplňkové látky, které se zamýšlejí uvést na trh a používat do krmiv. Za vědecké posuzování bezpečnosti doplňkových látek určených pro krmiva je odpovědný Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Na internetových stránkách EFSA je uveřejněna tabulka, ve které jsou uvedeny všechny dosud podané žádosti podle nařízení (ES) č. 1831/2003. Je zde uveden obchodní název aditiva i jeho původ, živočišný druh/kategorie, pro kterou je určeno, účel použití a stav, ve kterém se právě nachází z hlediska posuzování EFSA (vydané stanovisko EFSA/přijatá žádost/žádost je třeba doplnit). Uvedená tabulka bude průběžně aktualizována.

 

Tabulka doplňkových látek pro živočišná krmiva: aktuální stav k 9. 11. 2005 (podané žádosti, stav posuzování)

 

Pozn.: Problematikou bezpečnosti doplňkových látek pro krmiva se v ČR zabývá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský