Bezpečnost potravin

Bezpečnost a účinnost Bacillus subtilis PB6 jako aditiva do krmiv pro výkrm kuřat

Vydáno: 7. 10. 2009
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval vědecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti přípravku Bacillus subtilis PB6 jako aditiva do krmiv pro výkrm kuřat.
Bacillus subtilis PB6 je obchodní název pro aditivum do krmiv, které je založeno na živých spórách kmene Bacillus. Pro výkrm kuřat se přidává minimálně 1 x 107 a maximálně 5 x 107 KTJ/kg kompletního krmiva.
Vzhledem k tomu, že je Bacillus subtilis citlivý na antibiotika a nemá toxigenní potenciál, posuzoval EFSA přípravek na základě QPS (kvalifikované presumce bezpečnosti), tzn. aditivum se považuje za bezpečné pro výkrm kuřat, pro spotřebitele a životní prostředí. Status QPS aditiva dále podpořily výsledky studie tolerance a četné toxikologické testy.
Byl poskytnut důkaz, že aditivum nedráždí kůži/oči a neindukuje senzibilizaci kůže. Obavy ze senzibilizace prostřednictvím dýchacích cest se nepotvrdily. Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv (EFSA–FEEDAP) došel k závěru, že aditivum je pro uživatele bezpečné.
Účinnost přípravku Bacillus subtilis PB6 byla demonstrována ve třech studiích provedených ve dvou státech EU. Ve všech třech studiích bylo pozorováno významné zlepšení u jednoho nebo více zootechnických parametrů (konečná hmotnost, poměr krmiva k přírůstku) a to i při minimální doporučované dávce.
Byla rovněž prokázána kompatibilita Bacillus subtilis PB6 s řadou kokcidiostatik.
Stanovisko EFSA je v příloze.