Bezpečnost potravin

Bezmasá strava rodičů může být rizikem pro novorozence

Vydáno: 21. 7. 2002
Autor:

vegetariánská strava, častější výskyt vrozených vad u novorozenců, zejména u chlapců,  sója, estrogeny, snižování fertility u mužů

Děti rodičů, kteří nejedí maso, mohou mnohem častěji trpět vrozenými vadami než děti rodičů s pestrou stravou, zahrnující všechny druhy potravin, rostlinného i živočišného původu. K těmto závěrům dospěli pracovníci univerzity v Bristolu, kteří sledovali 8 000 kojenců a zjistili, že u těch, kteří byli odkázáni na bezmasou stravu již v prenatálním stavu, je pravděpodobnost vývoje deformit až pětkrát vyšší než u dětí s normální stravou. Tato zjištění podnítila EU k zahájení studie zahrnující 3 000 kojenců, která má objasnit, proč je toto riziko mezi vegetariány tak vysoké, což je znepokojivé zejména  v posledních letech, kdy počet vegetariánů trvale vzrůstá v důsledku BSE a dalších afér kolem potravin obsahujících maso. Bristolský výzkum prokázal, že vegetariánské matky přivádějí na svět mnohem častěji chlapce trpící hypospadií, což je bolestivá deformace penisu, která vede k testikulární rakovině. I když byly vzaty v potaz rizikové faktory jako kouření a pití alkoholu, dospěli výzkumníci k názoru že hlavní příčinou tohoto stavu je vegetariánská strava. Tyto výsledky jsou, podle názoru vedoucího výzkumného týmu, velmi znepokojivé a pro lidskou rasu potenciálně katastrofické. Dokud nebudou získány prokazatelné důkazy, bude za možnou příčinu považována sója, protože obsahuje chemické látky imitující ženský hormon estrogen. Sója je všeobecně považována za zdraví prospěšnou plodinu, která má, podle britského Centra pro výzkum rakoviny, i příznivé účinky na potírání rakoviny prsu, ovšem v poslední době je poukazováno i na její potenciální škodlivost. Estrogeny v sóje byly kupříkladu nedávno označeny za rizikový faktor snižování fertility u mužů.
http://vegetarian.about.com/