Bezpečnost potravin

Bezlepkové produkty General Mills

Vydáno: 9. 3. 2010
Autor:

Nové webové stránky pro spotřebitele informují o celiakii a o sortimentu bezlepkových potravin společnosti.

Společnost General Mills (Minneapolis) oznámila v prosinci 2009 zveřejnění nových webových stránek  www.liveglutenfreely.com, které mají informovat spotřebitele o celiakii a o bezlepkových potravinách vyráběných tímto koncernem. Vzhledem k rostoucímu výskytu celiakie se produkce bezlepkových potravin stala trendem současnosti. V USA se počet postižených osob odhaduje na 1,5 až 3 mil. (0,5 až 1 % populace). Podle průzkumu prováděného v Mayo Clinic (Rochester, Minnessota) je výskyt celiakie čtyřikrát vyšší než před 50 lety.

Cílem nových stránek také je uvést na pravou míru různé publikované mýty  a polopravdy. Popularizace bezlepkové stravy někdy vede k tomu, že tyto výrobky jsou konzumovány osobami, které netrpí celiakií ani nesnášenlivostí lepku. Existuje však řada osob, které o své poruše nevědí. Vědecké výzkumy nepotvrdily prospěšnost bezlepkové stravy, pokud jde o výskyt autismu, roztroušené sklerózy nebo poruchy soustředění.


Food Business News, 5, 2010, č. 23, s. 25


Informace z ČR:

Databáze bezlepkových výrobků (vyhovujících)

Databáze bezlepkových výrobků – novelizovaná

Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu

PPL racio + bio potraviny

Kostelecké uzeniny, bezlepkové

 

lekarna.cz