Bezpečnost potravin

Benzen v nealkoholických nápojích

Vydáno: 26. 6. 2008
Autor:

Byla vypracována zdokonalená metoda, která umožňuje stanovit nižší koncentrace benzenu v nealko-nápojích.

V některých nealkoholických nápojích vzniká benzen reakcí solí kyseliny benzoové (aditivum používané jako antimikrobiální prostředek) s askorbovou kyselinou, která je přirozenou složkou nápoje nebo se do něj přidává jako aditivum.
Koncem roku 2005 a počátkem roku 2006 některé země (USA, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland, Kanada) prováděly průzkum obsahu benzenu ve vybraných nealkoholických nápojích. Nálezy vysokých koncentrací benzenu byly bezprostředně oznámeny příslušným výrobcům . Ti reformulovali některé výrobky tak, aby se zamezilo tvorbě benzenu.
V Kanadě přistoupili k dalšímu prověřování obsahu benzenu v nápojích. Během průzkumu prováděného v roce 2006 se Kanada zavázala, že rozšíří monitoring ještě na rok 2007. Za tímto účelem byla dosud používaná metoda stanovení benzenu (GC/MS) zdokonalena. Zdokonalená metoda má nižší detekční limit (0,016 µg.l-1) a dobrou reprodukovatelnost. Pomocí zdokonalené metody se analyzovalo 139 vzorků nealkoholických nápojů, přičemž v 67 % byl zjištěn benzen. Ve srovnání s předcházejícím monitoringem byla průměrná koncentrace benzenu ve většině výrobků nižší, pouze několik výrobků mělo obsah benzenu vyšší.
 
 
Další články k přítomnosti benzenu v nápojích: