Bezpečnost potravin

Benchmarking v potravinářském průmyslu

Vydáno: 25. 5. 2004
Autor:

Benchmarking lze charakterizovat jako  nepřetržitý a systematický proces měření a porovnávání výrobků, procesů, služeb, operací a funkcí organizací uznaných jako vhodná báze pro toto porovnávání a měření za účelem nalezení nových způsobů – praktik a jejich zavedení  do cílů vlastního zlepšování.

Tento jiný typ auditu zavedla na konci sedmdesátých let minulého století firma Rank Xerox a úspěšně tak odrazila japonskou konkurenci. Benchmarking jako typ srovnávacího auditu našel uplatnění i v řadě potravinářských firem v USA a ve Velké Británii. Objektem benchmarkingu je vždy poznaná vlastní slabá stránka, ale benchmarking nemusí být vždy realizován vůči absolutní špičce v oboru, ale vůči organizaci, o které je známo, že objekt benchmarkingu zvládá významně lépe než vlastní firma. Benchmarking není jen pouhým konstatováním, ale musí být i měřením, tzn. že jedním z výstupů musí být definované rozdíly v parametrech výkonnosti produktů procesů atd. mezi vlasní firmou a vybraným partnerem. Tyto rozdíly zcela nezbytně stávají vstupní informací pro strategická rozhodování např. v procesu přezkoumání vedením.
Problematikou benchmarkingu v potravinářském průmyslu se zabývá jedna kapitola v  nové publikaci v Knihovně ÚZPI Auditing in the Food Industry, která byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin.

Užitečné odkazy