Bezpečnost potravin

BEE SHOP: udržitelné včelařství a produkce medu

Vydáno: 13. 10. 2006
Autor:

Výzkumný projekt EU, do kterého je zapojena také Česká republika – Výzkumný ústav včelařský, spol. s r.o.

BEE SHOP je výzkumný projekt řešený v 6. rámcovém programu V&V v EU za podpory Evropské komise. Projekt zaměřený na včelařství a udržitelnou produkci medu byl zahájen 1. března 2006 a poběží do 28. února 2009 (36 měsíců). Z celkových nákladů ve výši 2,61 milionů EUR na řešení projektu uhradí Evropská komise 1,86 milionů EUR. Do projektu je zapojena také ČR – Výzkumný ústav včelařský, spol. s r.o.
Hlavním cílem projektu je omezit potenciální zdroje kontaminace medu (sběr kontaminovaného nektaru, aplikace chemoterapeutických prostředků při onemocnění včel). Projekt se bude zabývat vývojem biologické rezistence včel vůči škůdcům a patogenům, což umožní vyloučit chemoterapii. Projekt se bude rovněž zabývat studiem genomu včel, což napomůže urychlit vyšlechtění rezistentních, avšak výkonných včelstev. Budou rovněž vyvinuty nové prostředky pro testování kvality a pravosti medu.

Více informací o projektu BEE SHOP.

Cordis