Bezpečnost potravin

Banky vyměňují povodní poškozené bankovky i mince

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

finance; peníze; poškozené; povodně; ČNB; ČR

Všechny pobočky bank by měly vyměňovat povodní poškozené banky a mince vydané ČNB.
V bance předložíte poškozenou bankovku či minci a požádáte o výměnu. Nesmí se jednat ovšem o padělek. Výše náhrady záleží na rozsahu poškození, za málo poškozené bankovky či mince dostanou zájemci stoprocentní náhradu. To tehdy jsou-li bankovky či mince celé nebo složené maximálně ze dvou částí a přitom je nepochybné, že k sobě patří.
Velikost náhrady záleží na velikosti poškozené plochy. Při pochybnostech, kdy je bankovka na více částí je posuzována každá část samostatně. Plnou hodnotu dostane majitel, jestliže je je bankovka celá nebo její předložený zbytek větší než 3ú4 původní plochy bankovky.
S polovinou nominální hodnoty může majitel počítat tehdy, pokud předloží polovinu až 3/4 původní bankovky. Jednu čtvrtinu nominální hodnoty získá při předložení zbytku o rozsahu nejméně čtvrtiny a méně než poloviny původní bankovky.
Se zbytkem menším než čtvrtina se nevyplatí do banky chodit, banky náhradu totiž neposkytují.
Výměnu bankovky nebo mince, jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, mohou banky odmítnout.

Podle MF dnes, 13, 2002, č.193, s. F/4 (Mik)