Bezpečnost potravin

Balení výrobků do aktivního obalu

Vydáno: 20. 2. 2002
Autor:

nová koncepce balení, migrace látek z obalu, emitor, legislativa, pekařské výrobky

Jedním z hlavních pokroků v balení potravin je aktivní balení. Spotřebitelé ve zvýšené míře požadují výrobky co nejméně technologicky opracované, které se kvalitou podobají výchozí čerstvé surovině, přitom mají delší údržnost. Při mezinárodním charakteru ochodu se výrobky dopravují na velké vzdálenosti, což vyžaduje delší dobu skladování. Nová koncepce balení potravin – aktivní balení – umožňuje potřebné prodloužení údržnosti, přičemž nezávadnost potravin a jejich senzorické vlastnosti musí být zachovány.
Koncepce aktivního balení není založena na jedné technologii, nýbrž na několika, které jsou odpovědí na specifický problém. Koncepce aktivního balení zahrnuje např. absorpci kyslíku, etylenu nebo vlhkosti nebo odstranění sloučenin, které mohou způsobovat kažení. Jiným příkladem aktivního balení je uvolňování oxidu uhličitého, antimikrobiálního činidla, antioxidantů, chuťových a vonných látek.
V Japonsku, Austrálii a USA bylo již podáno mnoho patentů na aplikaci koncepce aktivního balení. V Evropě je zatím použití velmi omezené. Hlavním důvodem jsou legislativní omezení, dále není známo, jak tento způsob balení přijmou spotřebitelé, jaký bude ekonomický dopad i dopad na životní prostředí. V souvislosti s nařízeními o obalech je zapotřebí schválit seznam látek, které mohou přicházet do kontaktu s potravinami. V současné době je stanoven limit pro migraci látek z materiálů, které jsou v kontaktu s potravinami, na 60 mg/kg (0,006 % hmotn.).Pro aktivní emitory je limit pro celkovou migraci překročen.
O využití etanolových emitorů pro balení pečiva bude pojednáno v Potravinářských aktualitách, 2002, č. 3.
Food Additives and Contaminants, 19, 2002, č. 3, s. 314–322