Bezpečnost potravin

Balení masa do atmosféry oxidu uhelnatého v USA

Vydáno: 23. 11. 2005
Autor:

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) povoluje použití oxidu uhelnatého v modifikované atmosféře pro balené maso. Proti se staví někteří výrobci, např. firma Kalsec.

Firma Kalsec, Inc. zaslala 15. listopadu 2005 žádost FDA, aby zakázal používání oxidu uhelnatého (CO) při balení masa (čerstvého, popř. mletého) pro malospotřebitele. Balení masa do atmosféry oxidu uhelnatého zajišťuje červenou barvu masa, kterou spotřebitelé vnímají jako známku čerstvosti. Firma upozorňuje na to, že tímto zbarvením se může zastřít již probíhající kažení masa, které představuje pro spotřebitele značné zdravotní riziko. Firma Kalsec požaduje, aby FDA stáhla své rozhodnutí z července 2004, které povoluje přítomnost CO v modifikované atmosféře pro balené maso.

 

Příloha : Žádost firmy Kalsec [pdf ; 1934314 bytů]

 

Zpráva IFT z 16. listopadu 2005

 

Pozn.: V rámci EU není povoleno používání CO v modifikované atmosféře pro balené maso. Výrobky dovážené do EU, u kterých bylo zjištěno použití CO, se prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF) stahují z prodeje.