Bezpečnost potravin

Balená voda příčinou 10 % alimentárních onemocnění

Vydáno: 27. 2. 2004
Autor:

Podle výsledků výzkumu odborníků z University ve Walesu a Laboratoře pro veřejné zdraví v Cardiffu (VB)  může být balená voda zdrojem bakteriální kontaminace.  Ačkoli je nedostatečně tepelně upravená drůbež hlavním příčinou nákazy způsobené bakterií Campylobacter ve Velké Británii,  i kontaminovaná voda představuje také závažný problém v 10 % případů.

V povědomí spotřebitelů přetrvává představa, že balená voda je zdravější a bezpečnější než pitná voda.  Faktem je, že kvalita vodovodní  vody ve Velké Británii a ve většině států se velmi pečlivě kontroluje a  je často upravována chemickou cestou. Minerální voda se neupravuje a stáčí přímo v přírodním stavu. Minerální voda je bezpečnější než zdroje vodovodní  vody, někdy však dochází ke kontaminaci při výrobě a stáčení.
Vědci analyzovali 200 případů výskytu alimentární nákazy, zkoumali, co postižení jedli a pili, zda nebyli v kontaktu s hospodářskými zvířaty, co po celý den dělali. Výsledky porovnali s kontrolní skupinou, u které se případy výskytu nákazy nevyskytly. Více než 30 % případů bylo způsobeno kontaminovaným drůbežím masem, 21 % kontaminovanými saláty a u 12 % případů byla pravděpodobně zdrojem kontaminace balená voda.  Proti výsledku studie protestovali představitelé Britské asociace nápojového průmyslu, kteří poukazovali na nutnost dodržování přísných norem u  výrobců balených vod, včetně  povinného mikrobiologického rozboru.  
Dr. Ogden z katedry mikrobiologie z Aberdeen University však nepřímo podpořil výsledky výzkumu svých kolegů a poukázal na to, že testy nemusí vždy odhalit přítomnost bakterií rodu Campylobacter.  
http://www.theherald.co.uk/