Bezpečnost potravin

Bakteriofágy – alternativa antibiotik

Vydáno: 8. 5. 2005
Autor:

Bakteriofágy mohou být užity k prevenci a ošetření kolibacilozy u drůbeže a mohou být účinnou alternativou antibiotik v živočišné výrobě.

Bakteriofágy jsou viry, které infikují a usmrcují bakterie. Mohou se použít jako alternativa antibiotik,  k prevenci a léčbě bakteriálních infekcí a k redukci patogenů na zemědělských výrobcích. 
Bakteriofágy, objevené na počátku 20. století,  jsou bezpečné, nepůsobí proti zvířecím ani rostlinným buňkám. Existují dva základní typy bakteriofágů – virulentní a mírný, lišící se životním cyklem. Virulentní bakteriofágy jsou přes receptory na povrchu bakterie absorbovány a vkládají do bakterie svoji nukleovou kyselinu. V bakterii vzniká kopie viru a dochází k jejímu rozkladu.. Bakteriofág mírného typu žije uvnitř bakterie jako profág, množí se spolu s bakterií a mění ji na lysogenní kmen.
Výzkum bakteriofágů a jejich aplikace  byly  přerušeny  vývojem antibiotik. Ve výzkumu bakteriofágů pokračovali jen v  Eliava Institute (Tbilisi – bývalý Sovětský svaz) a v Polsku.
V současnosti se zvyšuje zájem o užití bakteriofágů pro léčbu bakteriálních infekcí. V odborné literatuře se např. uvádí příznivý vliv bakteriofágů na likvidaci průjmů vyvolaných E. coli u telat, selat a jehňat. Dokazuje se účast fága na likvidaci infekcí E. coli  u myší.
Probíhá výzkum o užití bakteriofágů pro likvidaci patogenů žijících na potravinách, jako jsou salmonely, Listerie monocytogenes, E. coli O157:H7 a Campylobacter. Podle výzkumu redukuje bakteriofág účinně L. monocytogenes, snižuje počet salmonel a kampylobakterů na kůži kuřat. Provádí se i výzkum zaměřený na likvidaci salmonel u drůbeže.
Výzkum provedený v Arkansasu, který se zabýval  léčbou kolibacilozy u drůbeže, ukázal, že intramuskulární injekce bakteriofágu  aplikovaná 24 nebo 48 hodin po vyvolání infekce E. coli působila účinně proti této infekci.

Poult. Sci., 84, 2005, č. 4 , s. 655-659