Bezpečnost potravin

Bakterie mléčného kvašení prostředkem proti plísním rodu Fusarium

Vydáno: 23. 2. 2006
Autor:

Irský projekt zkoumá schopnost laktobakterií regulovat růst plísní rodu Fusarium na cereálních surovinách a výrobcích.

V rámci probíhajícího projektu University College Cork v Irsku je zkoumána schopnost bakterií mléčného kysání regulovat růst plísní rodu Fusarium na cereálních surovinách a výrobcích. Fusaria jsou plísně běžně se vyskytující v půdě, produkující řadu různých mykotoxinů, včetně trichothecenů (T–2 toxin, HT–2 toxin, deoxynivalenol, nivalenol), zearalenonu a fumonisinů. Pravděpodobně jsou nejčastějšími plísněmi produkujícími toxiny v oblastech severní Ameriky, Evropy a Asie, které mohou způsobovat závažná onemocnění jak u lidí tak u zvířat. V červnu roku 2005 byla směrnice EC No 466/2001 pro potravinové kontaminanty doplněna s ohledem na fusariové toxiny, deoxynivalenol, zearalenon a fumonisiny směrnicí EC No 856/2005. Záměrem Evropské komise je hledat a nalézt způsoby redukování kontaminace cereálií mykotoxiny. Pro tyto účely provádí výzkumný tým univerzity Cork skríning více než 50 000 potravinářských bakterií mléčného kysání (LAB) z prostředí obilovin, sladů, pivovarských surovin a produktů zpracování cereálií k prokázání antimikrobiální aktivity, včetně schopnosti snižovat nebo zamezovat kontaminaci fusarii. Podle irské biotechnologické společnosti je hlavním přínosem metody použití LAB skutečnost, že nabízí způsob dekontaminace obilí způsobem přátelským k životnímu prostředí, je nenákladná, při její aplikaci se nevytváří toxické sloučeniny, nemění se nutriční ani organoleptické vlastnosti ošetřovaného zrna a příslušných produktů a zlepšuje se zpracovatelnost cereálií a kvalita finálních výrobků. Podrobnější informace o toxinech produkovaných plísněmi Fusarium (T–2 toxin, HT–2 toxin, nivalenol a deoxynivalenol) obsahuje zpráva  Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) Evropské komise z roku 2002, která rovněž odkazuje na dřívější zprávy SC, zabývající se dalšími skupinami fusariových toxinů. Značné zkušenosti s detekcí a kvantifikací aflatoxinů má RSSL (kontakt Customer Services, tel. 0800 243482 nebo e-mail enquiries@rssl.com ). 
RSSL Food e-news: Edition 273: 08 – 15 February 2006