Bezpečnost potravin

Automatizace v senzorické analýze

Vydáno: 7. 12. 2001
Autor:

elektronický nos Cyranose 320, sýry, vůně

Přestože je senzorická analýza jako psychometrická metoda nezastupitelná, byly v posledních letech vyvinuty automatické analytické přístroje, které se s úspěchem používají i v této oblasti. Novinkou posledních let je elektronický nos a jazyk. Elektronický nos Cyranose 320 pracuje se systémem 32 chemisenzorů, které jsou potaženy tenkým uhlíkovým polymerem. Senzorový materiál je tenký film umístěný přes systém dvou vodičů na hliníkovém podloží, který tvoří vodivé chemiresistory. Jakmile je film vystaven působení par analytu, polymerní matrice absorbuje tyto páry a zvětší svůj objem. Zvětšení objemu způsobí vzrůst elektrického odporu jednotlivých senzorů. Po odstranění analytu dojde k opětovnému zmenšení objemu a k obnově průchodu elektrického proudu. Jednotlivé senzory jsou chemicky jedinečné a absorbují páry do různého stupně. Tím je zajištěna jedinečnost vzorů. Otisk vůně je generován poté, co jsou data zredukována u všech senzorů, statisticky zpracován a je vytvořen vzor – smellprint. Při měření se nejprve provede kalibrace přístroje pro určení pracovních podmínek měření. Získaná data se statisticky zpracují. Software umožňuje sledovat okamžitý stav senzorů, záznam smellprintu a tabulku rozlišení jednotlivých kalibračních vzorků. Odběr vlastního vzorku probíhá za stejných podmínek jako kalibrační měření a vzorek je přiřazen do kategorie co nejpodobnějšího smellprintu z kalibračního souboru. Přístroj umožňuje přiřadit měřené vzorky do co nejpodobnější kategorie, ale není schopen určit skutečnou hodnotu koncentrace.
Charakter vůně byl testován na koření a sýrech s plísní v těstě. Při hodnocení sýrů bylo použito pět druhů sýrů s plísní v těstě. Cyranose 32O určil rozdíl v charakteru sýrů Bergader (Německo), a Auvergne (Francie). Sýry Niva 1 (Trnava) a Niva 2 (České Budějovice) byly rozlišeny jen částečně, rovněž sýr Ambert (Francie) nebyl výrazně odlišen.
Předností testovaného přístroje Cyranose 320 jsou malé rozměry, nízká hmotnost, snadná ovladatelnost a to, že nevyžaduje stálé připojení k počítači. Je vhodným pomocníkem při určování vůní, ale nenahradí senzorické hodnocení v rozsahu kontroly výrobků nebo při vývoji nových výrobků.
Mliekarstvo, 32, 2001, č. 3, s. 27, 28