Bezpečnost potravin

Austrálie se orientuje na zvýšení produkce GM řepky

Vydáno: 16. 4. 2003
Autor:

australská vláda schválila pěstování geneticky modifikované řepky/kanoly; výsledky výzkumu a konzultací s veřejností o výhodách a riziku pěstování kanoly na území Austrálie; perspektivy australské produkce a exportu řepky/kanoly

Podle výzkumu Univerzity Melbourne by mohlo zavedení geneticky modifikované kanoly (řepky) přispět ke zvýšení celkové produkce této komodity až o 20 %. Přijetí GM kanoly by znamenalo značné zvýšení produkce prostřednictvím vyšších výnosů a rozšířením osevní plochy. Ve studii se uvádí, že průměrný výnos australské GM kanoly by dosáhl 1,38 t/ha ve rovnání se současným výnosem 1,27 t/ha  běžných odrůd, takže celková roční produkce by se zvýšila o 295 000 t.
Australská produkce kanoly se v minulých letech prudce zvýšila z asi 200 000 v roce  1991/92 na 2,4 mil. t v roce 1999/2000. Austrálie je nyní druhým největším exportérem po Kanadě, kde GM kanola tvoří 60 % celkové produkce. Ve zprávě univerzity se argumentuje, že pokud Austrálie nezavede  pěstování GM kanoly, může očekávat jen malý přírůstek exportu  a její mezinárodní konkurenční schopnost se oslabí.  
Australská vláda na začátku dubna vydala dlouho očekávané jasné stanovisko povolující pěstování geneticky modifikované kanoly v zemi, čímž vydláždila cestu pro pěstování první GM potravinové plodiny v zemi. Názor vlády následoval po dvouměsíčních konzultacích s veřejností. Sue Meek pověřená řízením genetického inženýrství zkoumala během minulých devíti měsíců možnosti a důsledky aplikace geneticky modifikovaných plodin z Německa od Bayer Crop-Science a také z USA od Monsanto Company. Dospěla k závěru, že GM kanola nepředstavuje žádné vyšší riziko pro lidské zdraví a bezpečnost, ani pro životní prostředí, než pěstování konvenčních geneticky neupravených odrůd kanoly.

Agra Europe, 2003, č. 2048, s. M/6