Bezpečnost potravin

ATP bioluminiscence

Vydáno: 25. 9. 2002
Autor:

rychlá metoda hodnocení hygieny provozu, systém Uni-Lite, firma Biotrace

ATP – adenosintrifosfát je látka přítomná ve všech  rostlinných i živočišných organismech. Pro posouzení hygieny v potravinářských podnicích může být stanovení této látky na pracovních plochách a dalších místech vhodnou doplňující metodou (vedle mikrobiologických testů).
K stanovení ATP může být využita metoda převzatá od světlušek. U těch dochází k reakci umožněné enzymem luciferin/luciferáza, při níž je ATP donátorem uvolňované světelné energie. Firma Biotrace využila znalost této reakce a vyvinula metodu, při níž se používá substrát a enzym ze světlušek. V r. 1990 uvedla na trh přenosný systém M3 pracující na principu jednoduchých pipet. Systém je stále zdokonalován a je označován Uni-Lite (a nejnověji Uni-Lite XCEL). Tímto postupem lze velmi rychle získat výsledky. Metoda může být využita jako součást kontroly v systému HACCP.
Kvalita potravin, 2, 2002, č. 1, s. 18