Bezpečnost potravin

Aromatické aminy v obalech potravin

Vydáno: 14. 3. 2002
Autor:

aromatické izokyanáty, lepidla pro laminované plastové folie, potenciální karcinogeny, migrace do potravin

Na podzim 2001 způsobil dánský obchodní časopis Borsens Nyhedsmagasin rozruch konstatováním, že karcinogenní látky z lepidel používaných při výrobě materiálů přicházejících do styku s potravinami přecházejí ve značné míře do potravin (porcovaná masa, sýry, zmrazené výrobky, cukrářské zboží). Mělo se jednat o laminované plastové folie. Podle uvedeného materiálu někdy není lepidlu poskytnut dostatečný čas k vytvrdnutí (1 – 2 měsíce) než se použije k balení potravin. Navíc bývají vyšší hladiny aminů zjišťovány v místech uvnitř role, kde dochází k pomalejšímu vysychání a tvrdnutí.
Jako startovací látky při výrobě plastů se používají aromatické izokyanáty, které v přítomnosti vody mohou hydrolyzovat na primární aromatické aminy (PAA), které mohou migrovat do potravin. Některé PAA jsou karcinogení, u některých se toto předpokládá, některé jsou netoxické. Pozitivní seznam EU zahrnuje 12 izokyanátů a diizokyanátů, jejichž obsah nesmí v hotových plastových materiálech překročit 1 mg/kg (měřeno jako volný NCO). Kromě toho existuje v EU směrnice 2001/62, která mění směrnici 90/128 o plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami, kde se v příloze IV uvádí, že materiály vyráběné s použitím aromatických izokyanátů nebo barviv s diazo-sloučeninami nesmějí uvolňovat primární aromatické aminy v detekovatelném množství (0,02 mg/kg potraviny).
Vědecký výbor pro potraviny (SCF) požádal Komise EU o zabezpečení informací o výskytu aromatických aminů a o metodách stanovení.
www.rssl.com/food-e/011128.htm#article4
Food Processing, 2002, č. 1, s.5