Bezpečnost potravin

Arcobacter v čerstvém mase

Vydáno: 13. 11. 2004
Autor:

Vyšetřením vzorků masa na berlínské univerzitě byl potenciální patogen – bakterie Arcobacter – zjištěn v 37 % vzorků drůbežího a ve 4 % vzorků hovězího masa.

Význam bakterie Arcobacter není dosud objasněn. Vzhledem k úzké příbuznosti s bakterií Campylobacter je i u této bakterie podezření, že může vyvolávat křeče v břiše, průjmy, zvracení a teploty. Dobře fungující imunitní systém si bakteriemi poradí, nebezpečný může být hlavně u dětí a u starých a nemocných osob. Mikroorganismus lze usmrtit ohřevem. V posledních 20 letech byl Arcobacter několikrát prokázán u pacientů se žaludečně-střevním onemocněním. Způsob přenosu však rovněž není znám.

Systematický výzkum výskytu Arcobacter nebyl proveden, ale výsledky z Francie, Belgie a USA prokazují, že se vyskytuje především v čerstvé drůbeži.

V Ústavu hygieny potravin univerzity v Berlíně vyšetřovali vzorky masa z hlediska výskytu Arcobacter. Ze 103 vzorků drůbežího masa byl zjištěn v 38 případech (tj. 37 %). Ze 75 vzorků hovězího masa byl zjištěn ve 3 případech (tj. 4 %).

Této problematice by měla být věnována mnohem větší pozornost než dosud.

Dříve publikovanou informaci najdete v příspěvku:

Arcobacter – nový patogen způsobující onemocnění z potravin

Fleischwirtschaft, 84, 2004, č. 10, s. 25