Bezpečnost potravin

Applied Mycology and Biotechnology

Vydáno: 27. 4. 2004
Autor:

Applied Mycology and Biotechnology. Volume 2. Agriculture and Food Production / Edited by George G. Khachatourians, Dilip K. Arora.- 1. vyd. Amsterdam : Elsevier Science, 2002. - 347 s., ISBN 0-444-51030-3 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90669/2

Nová publikace o aplikované mykologii a biotechnologii se soustřeďuje na využití plísní při výrobě a zpracování potravin (produkce plodin, aplikace v potravinářství a nápojovém průmyslu). Publikace je určena především výrobcům v zemědělsko – potravinářském sektoru, odborníkům ze státních a akademických institucí, pedagogům a studentům. Pozornost je věnována také výskytu mykotoxinů v obilovinách a jejich toxicitou, novým strategiím pro kontrolu plísňových onemocnění zeleniny, sledování posklizňových onemocnění ovoce a zeleniny, metodice vývoje nových biopesticidů, mykorhizním houbám jako biostimulátorům a bio-ochranným prostředkům plodin. Jedna kapitola se zabývá jedlými houbami z hlediska biochemických a molekulárních aspektů jejich růstu, životního cyklu, chemického složení, využití molekulárních technik při vývoji nových kmenů a nejnovějšího vývoje v oblasti vhodných substrátů pro pěstování hub.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.