Bezpečnost potravin

Aplikace TSP při zpracování drůbeže

Vydáno: 18. 3. 2005
Autor:

TSP snižuje kontaminaci jatečných těl brojlerů salmonelami.

Trisodium fosfát (TSP) se běžně užívá k antimikrobiálnímu ošetření za účelem snížení kontaminace jatečných těl brojlerů salmonelami  a dalšími patogeny při zpracování.
V komerčních podnicích jsou jatečná těla brojlerů ošetřena roztokem TSP a před ponořením do vody za účelem chlazení se nechají okapat. Chladicí voda omyje většinu TSP a potenciálně  snižuje účinnost antimikrobiálního rezidua. V pokusech, kdy zjišťovali vliv oplachování jatečných těl na účinnost ošetření TSP proti salmonelám, byla jatečná těla brojlerů namočena do 10% roztoku trisodium fosfátu po dobu 5 s při 24 °C, pak se nechala okapat  po dobu 1 minuty a následně byla chlazena. Po té se zjišťoval stav bakterií na jatečných tělech v den zpracování nebo po skladování při 2 °C po dobu 7 dní před odebráním vzorků zkoumaných na výskyt salmonel. Podle výsledků snížila aplikace TSP výskyt salmonel na jatečném těle  bezprostředně po ošetření a také po 7 dnech skladování. U kontrolních jatečných těl se počet salmonel po 7 dnech skladování také snížil. Přímé ponoření jatečných těl do chladící vody bez předešlého spláchnutí zvýšilo hodnotu pH chladicí vody z 0,73 na 2,4 pH. Podle odborníků je potřeba zjistit, jestli reziduální antimikrobiální aktivita je důsledkem  činnosti TSP nebo se projeví v důsledku snížené hodnoty pH.

Watt Poultry USA, 6, 2005, č. 2, s. 36