Bezpečnost potravin

Aplikace antibiotik v živočišné výrobě – riziko pro lidi

Vydáno: 10. 10. 2003
Autor:

Odborníci z USA vyvinuli matematický model pro odhad rizika neúspěšné léčby infekce u lidí   makrolidními antibiotiky v důsledku rezistentních bakterií v potravinách.

Zprávy z USA uvádějí, že  aplikace antibiotik – tylosinu a tilmicosinu v živočišné výrobě je z hlediska veřejného zdraví bezpečná. V hodnocení provedeném experty z oblasti humánní a  veterinární medicíny, zveřejněném v září 2003 na Interscience Conference on Antimicrobial Agents & Chemotherapy (ICAAC) v Chicagu bylo uvedeno, že užití makrolidních antibiotik (tylosinu a tilmicosinu) v živočišné výrobě v USA je významné pro výrobu zdravých a bezpečných potravin. Na konferenci bylo dále uvedeno, že   rezistence lidí vůči antibiotikům v USA stoupá, ale důvodem není konzumace potravin živočišného původu, ale samotné užívání antibiotik v humánní medicíně. Průzkum provedený v rámci Sentry Antimicrobial Surveillance Program  a dalších monitorovacích programů jasně dokazuje, že neexistuje souvislost mezi rezistencí vůči antibiotikům u lidí a zvířat. Odborníci jsou přesvědčení, že lidé zemřou spíše po včelím bodnutí, než po neúspěšné aplikaci antibiotik u lidí infikovaných  bakteriemi z masa, rezistentními vůči makrolidním antibiotikům.
Pravděpodobnost, že léčba infikovaných lidí  antibiotiky nebude úspěšná v důsledku  infekce rezistentním kampylobakterem  z hovězího masa, je jeden případ z 236 milionů lidí za rok a jeden případ z 29 miliard ročně v důsledku infekce rezistentní E. faecium.
Pravděpodobnost vzniku rezistentní infekce u lidí z drůbežího masa v důsledku rezistentního kampylobaktera je jeden případ ze 14 mil. lidí a v důsledku rezistentní E. faecium jeden případ ze 3 miliard lidí za rok.
U vepřového masa je pravděpodobnost vzniku rezistentní infekce v důsledku rezistentního kampylobaktera je jeden případ z 53 mil. lidí za rok a v důsledku rezistentní E. faecium méně než jeden případ z 21 miliard lidí za rok.
Feedstuffs, 75, 2003, č. 39, s. 3 a 19